Історія с. Слобідки Новоушицького р-ну

                       Перші згадки

Село Слобідка – перша літописна згадка датується 1616 роком. [ПЦ]

(Тепер – Новоушицького району, Хмельницької обл.)

 

          Адміністративно-територіальна приналежність та влада

 

16 століття – с. Слобідка за адміністративним поділом підпорядковане Летичівському повіту Подільського воєводства, Річ Посполита – Польша, до кінця травня 1795 року.

19 ст. – село з липня 1795 року за адміністративним поділом входить до Ушицького повіту в складі Подільської губернії – Російської імперії.

З них 30 років повітовим містом була Стара Ушиця на Дністрі. 1795 по 1826 рік).

І ледве не сто років повітовим містом були Літнівці – Нова Ушиця з 1826 по 1923 рік – Подільської губернії – Російської імперії.

Ушицький повіт ділився на 15 волостей

Це: – Грушківська, Дунаєвецька, Калюска, Капустянська, Китайгородська, Косиковецька, Лисецька, Миньковецька, Макарівська, Мурованокуриловецька, Осламівська, Пилипковецька, Рахнівська, Солобковецька, Стружська.

Село Слобідка входило до складу Стружської волості.

Основні поселення волості: ,,Струзька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця Ушицького повіту Подільської губернії з центром у селі Струга.

Існування: – 1797 – 1923 рр.

Станом на 1885 рік вона складалася з – 12 поселень. І крім Слобідки в Стружську волость входили такі села:

Струга, Балабанівка, Дурняки тепер с. Любомирівка, Золотогірка, Куча, Мала Стружка, Щербівці, Щербовецька Слобідка, Філянівка.

Кучська Слобідка — колишнє власницьке село при річці Калюс, згідно з перепису в 1885 році мало:

1103 осіби, 176 дворових господарств, православна церква, заїжджий будинок, водяний млин.

20 ст. – Слобідка за адмін. поділом з 7 березня 1923 року у складі Кам’янецького округу Новоушицького району УРСР до лютого 1932 року.

З лютого 1932 року ввійшло до Вінницької області, і з 22 вересня 1937 року в Кам’янець – Подільську (Хмельницьку) область.

(Травень місяць 1941 року – обласний центр з Кам’янець – Подільська було переведено в м. Проскурів. А область до 1954 року ще називалася Кам’янець – Подільською.

В січні місяці 1954 року її перейменували в Хмельницьку, а місту Проскурів змінено назву на Хмельницький.)

Назва села

В різних історичних документах село Слобідка записано в таких варіантах: ,,4150. Слобíдка с., Нв, Ста. Варіанти н.: Kuckiey Slobody (1661), w Slobutce (1765), Slobudka (1784), Slobudka Kucka (1789), Слободка (1800), Сл. Куцка (1805), Sloboda Kucka (1820), Кучская Слободка (1862), Слободка-Кучская (1888), Кучська Слобідка (1926), Слобідка (1946).

Н. – див. № 4148. Н. ускладнювалася ад’єктонімом (див. № 2448).” Т-62 Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник власних географічних назв Хмельницької області. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 549 с.

Що означає – слобідка [solobodes], — це нові поселення що називалися Слободами, мешканці яких на певний час зовсім або майже зовсім звільнялися від виконання феодальних повинностей.

З кінця 15 століття на території Поділля почались татарські набіги. Ці набіги супроводжувались розоренням, спаленням міст і сіл, спустошенням краю. Татари забирали в полон багато людей. Внаслідок цього не було кому обробляти землю. Щоб привернути сюди поселенців після кожного татарського набігу проголошувалось про надання чисельних воль і свобод. Мешканці цих нових поселень звільнялися від податків сплати феодальних повинностей, бо вони поселялися на необжитих землях. Як зазвичай селяни таких поселень були особами вільними, на відміну від невільних – кріпаків.

Магнати, яким належали землі сіл Песець, Івашківці, Кам’яної Кучі, виділили землі для нового поселення Слободи на території теперішнього села Слобідка.

Село почало формуватися на території кутів – Яр, Воронище, Смиківка.

В 17 столітті населення Поділля значно збільшилося.

Це відбулося завдяки міграції людей із Галичини, яких називали гуцулами. Певно ці переселенці були й в Слобідці. Про це говорить прізвище – Гуцол.

Про поселення людей з інших місць вказує прізвище– Задунайський. Таких назв сіл як Слобідка, Слобода є багато на території України.

Їх об’єднує те, що, перше вони виникли: на нових місцях в результаті переселення людей з іншої місцевості.

Друге ці села виникли в зв’язку з переселення людей з іншого сусіднього населеного пункту, яким володів власник людей, та земель.

За сільськими переказами – на Слободу висилали непокірних, норовливих, забіякуватих та інше людей, які мали проблеми з власником села, і із діючими законами,  з громадою сіл.

В більш пізній час після приєднання Поділля до царської Росії в 1793 році, в Слобідку відправляли відставних солдат на поселення.

Солдати, які відслужили 25 років в царській армії й вийшли у відставку, становилися вільними людьми – звільнялися від панської неволі – кріпацтва. 

Цим звільненим солдатам давали земельну ділянку і дозвіл на будівництво оселі. Поміщики були незадоволені тим, що згідно з законом їм потрібно виділяти землю відставним солдатам.

Тому їм виділялися найгірші землі. І місцем поселення для відставних солдат із сіл Песець, Івашківці, Куча, (можливо і Хребтіїв) стала Куцька Слобідка. Поміщиком – землевласником, цим солдатам,  надавалася земля в урочищі Обіч Яру.  Тепер, це  –  кути села Слобідка – Воронище, Смиківка.

Це дуже погані – кам’янисті землі – невгіддя, схили – обочі на яких солдати з сім’ями будували хати, та жили. Земля на обочі – схилах оброблялася терасним методом.

Власники слобідських земель.

Історія Слобідки, (Слободи Куцької) нерозривно зв’язана з історією села Куча. Тому можна гадати, що власниками територій, на якій пізніше виникло село належало власникам села Кучі, які в той час були польськими магнатами.

Згідно з історичними документамисело Кам’яна Куча в 1569 році належало польському магнату Пясецькому. 

А за даними 1616 року с. Куча знаходилось у володінні родини Потоцьких.

В 1793 році після 2 розподілу Польщі землі і села Поділля переходять під юрисдикцію Російської імперії.

Цариця Катерина II передає кілька сіл своєму таємному раднику, сенатору Степану Стрекалову.  

Це села – Песець, Івашківці, Куча, Кучська Слобідка з їх землями.

А далі С. Стрекалов дарує їх своєму зятеві П.Г. Дівову, високопосадовцеві царського уряду, а той в свою чергу передав свої маєтки спадкоємцям.

Частина цих земель перейшла в володіння сім’ї барона Местрмахера. 

Згідно з даними з помісних записів землеволодінь Подільської губернії, станом на 1898 рік власником земель сіл Кучі і Кучської Слобідки (частина сіл і земель) була Анна Германівна Дівова, (це дочка С. Стрекалова). 

Їй належало в Кучі – 1794 десятини, а в Слобідці – 585 десятин землі.

На цю дату ця власність була в оренді Івана Антоновича Маевского, який проживав в Новій Ушиці.

А друга частина земель сіл Кучі і Кучської Слобідки належала баронесі Ользі Павлівні Местрмахер (це вже внука С. Стрекалова). Ольга Местмахер була власницею – 3275 десятин землі. З них орної2124 десятини, лісу 842 десятини. 

Ці землі розміщувались навколо сіл: – Слобідка, Куча, Івашківці, та Песець

Представником власниці цих земель був Павло Павлович Местмахер, син Ольги Местмахер житель Нової Ушиці і засновник технікуму. (Провідник дворянства Новоушицького Уїзду)

Про спільну історію сіл: Песець, Івашківці, Куча, Кучська Слобідка – розповідають події, які сталися в 1845 році.

7 червня 1845 року до землевласника Дівова П.Г. який проживав на той час в с. Песець, прийшли селяни скаржитися на управителя його земель Шмідта. Дівов не захотів зустрічатися з ними, то вже 10 червня до управителя Шмідта прийшло більш як 500 селян з сіл: – Песець, Івашківці, Куча, Кучська Слобідка

Вони вимагали встановлення порядку по відробітку панщини, виділення сінокосів та пасовищ. Селяни не виходили на панщину, бунтували.

13 червня в с. Песець, для розбирання цієї справи приїхав сам губернатор Подільської губернії.

14 червня в с. Песець для придушення заколоту прибули 2 роти Кам’янець – Подільського гарнізону. Бунт був вщент придушений і 40 селян – заводіїв були передані до суду. Частина із них були вислані в Сибір.

Варто ще добавити, що любий відвідувач сайту може в любому розділі, будь то: – ІСТОРІЯ, КОЛГОСП, ЛЮДИ СЕЛА, чи якийсь інший розділ, написати коментар, зауваженння, запит про щось, чи внести якусь свою пропозицію по матеріалу, чи добавити в любий список свого родича з Слобідки в розділі: КОНТАКТИ

Advertisements